page_banner

หมุดย้ำ

  • Aluminum Body/Steel Mandrel Dome Head Break-Stem Blind Rivets

    ตัวอลูมิเนียม / เหล็กกล้า Mandrel Dome Head Break-Stem Blind Rivets

    หมุดย้ำมีให้เลือกหลายแบบทั้งอะลูมิเนียม สแตนเลส และเหล็กกล้านำเสนอในรูปแบบโดมมาตรฐาน หน้าแปลนขนาดใหญ่ เคาเตอร์ซิงค์ และหัวปิด หมุดย้ำมีแมนเดรลซึ่งถูกดึงผ่านลำตัวการดำเนินการนี้จะขยายส่วนบอดของด้ามหมุดย้ำ ทำให้เกิดการยึดถาวรช่วงการยึดจับที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุที่เชื่อมเข้าด้วยกันสกรูยึดมู่ลี่อะลูมิเนียมซึ่งมีแมนเดรลเหล็กในตัวซึ่งอนุญาตให้...